field

 

 

 

Field VII (2015) | 30 x 24 cm | acrylic on canvas

Field VII (2015) | 30 x 24 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

Field VI (2015) | 30 x 24 cm | acrylic on canvas

Field VI (2015) | 30 x 24 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

 

 

Field V (2015) | 24 x 18 cm | acrylic on canvas

Field V (2015) | 24 x 18 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

 

Field IV (2015) | 24 x 18 cm | acrylic on canvas

Field IV (2015) | 24 x 18 cm | acrylic on canvas