night

 

 

 

 

Night V (2012) | 30 x 24 cm | acrylic on canvas

Night V (2012) | 30 x 24 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Night IV (2012) | 60 x 50 cm | acrylic on canvas

Night IV (2012) | 60 x 50 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

 

 

 

 

Night III (2012) | 25 x 30 cm | acrylic on canvas

Night III (2012) | 25 x 30 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

 

 

 

 

Night II (2012) | 24 x 30 cm | acrylic on canvas

Night II (2012) | 24 x 30 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Night (2012) | 40 x 50 cm | acrylic on canvas

Night (2012) | 40 x 50 cm | acrylic on canvas

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflect (2013) | 90 x 90 cm | acrylic on canvas

Reflect (2013) | 90 x 90 cm | acrylic on canvas